Barkod alarmı nasıl çalışır?

Barkod alarmı, bir mağazada veya depoda çalıntı olarak etiketlenmiş ürünlerin kaçırılmasını önlemek için kullanılan bir güvenlik önlemidir.

çıkış kapısının yanına yerleştirilir. Bu kapıların her birinde bir anten vardır. Antenler, yüksek frekanslı elektromanyetik alanlar yayarlar. Bu alanlar, barkod etiketi olarak bilinen küçük bir etiketi etkiler. Barkod etiketi, ürüne veya ürünün ambalajına yerleştirilir ve çoğu zaman manyetik bir şeritle kaplıdır.

Bir müşteri, çıkış kapısından geçerken, antenler barkod etiketini tespit eder ve alarmı tetikler. Bu alarm, güvenlik personelini uyarmak için bir siren veya ışık şeklinde olabilir. Eğer müşteri ürünü satın almamışsa veya ürünün etiketi yanlışlıkla çıkartılmamışsa, güvenlik personeli durumu kontrol etmek için müşteriyi geri çağırabilir.

mağazalarda ve depolarda çalıntı önleme amaçlı olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu sistemler, ürün hırsızlıklarını önlemeye yardımcı olurken müşterilerin mağazadan çıkışları sırasında herhangi bir gecikmeye sebep olmadan hızlı bir şekilde hareket etmelerine de izin verir.

manyetik alanın etkileşimiyle çalışır. Barkod etiketi, manyetik bir şerit içerir ve antenlerin yüksek frekanslı elektromanyetik alanı, manyetik şeriti etkileyerek bir akım oluşturur. Bu akım, alarm devresine bir sinyal gönderir ve alarm tetiklenir.

genellikle RF (Radyo Frekansı) veya AM (Amplitüt Modülasyonu) teknolojisi ile çalışır. RF teknolojisi, antenler arasında radyo dalgaları kullanırken, AM teknolojisi manyetik alanın etkileşimini kullanır.

RF teknolojisi, AM teknolojisine göre daha pahalıdır, ancak daha yüksek bir frekans kullanarak daha hassas bir tespit sağlar. AM teknolojisi ise daha ucuzdur, ancak RF teknolojisine göre daha düşük bir hassasiyete sahiptir.

ürün hırsızlıklarını önleme yanı sıra depolama, envanter yönetimi ve ürün takibi gibi amaçlar için de kullanıla