Giriş Kontrol Sistemleri

Giriş Kontrol Sistemleri Binaya giriş yapacak olan kişinin üzerinde taşıdığı veya yanında getirdiği eşyalarının da kontrolü bu sistemler tarafından yapılmaktadır. İstenmeyen eşyaların binaya girmesi bu aşamada engellenebilmektedir. Ziyaretçi, personel veya kötü niyetli kişileri belirleme amaçlı olan bu sistemde, personel takip, ziyaretçi kaydı gibi kısımların yanında, yemekhane kontrol sistemi, yurt yoklama sistemi gibi binaların yapısına göre çalışabilecek sistemlerle entegre olarak da kullanılabilmesi mümkündür. Kişi odaklı olan bu kontrol sisteminin en önemli özelliği kişinin bina girişini yaptıktan sonra da izlenebilmesidir. Yetkisi dâhilinde bina içerisindeki hareketi sağlanmakta ve yetki dışına çıkması engellenmektedir. Günümüzde en çok kullanılan Kişi giriş kontrol sistemleri çeşitlerini iki alt başlık altında sıralayabiliriz: İnsan Kontrol Sistemleri Turnikeli Sistemler Kartlı Sistemler Biyometrik Sistemler (Parmak izi, iris-retina, ses tanıma, yüz tanıma vb.) Eşya Kontrol Sistemleri o Detektörlü Sistemler o X-Işını Sistemler.

Giriş Kontrol Sistemleri Çeşitleri Nelerdir?

Giriş Kontrol Sistemleri Çeşitleri Nelerdir? Turnikeli Sistemler Büyük alışveriş merkezleri girişlerinde, metro ve tren istasyonlarında, fabrikalarda ve daha pek çok mekan girişlerinde oldukça yaygın olarak kullanılan sistemlerdir. Üst araması yapmak, kişilerin biletle geçiş yaptığına emin olmak ya da personel devam kontrol sistemlerinden faydalanabilmek için turnikeli giriş sistemleri kullanılmaktadır. Kullanım amaçlarına göre birçok turnike çeşit vardır. Bunlar içerisinde, günümüzde en yaygın olarak kullanılanlarını sıralamak mümkündür: Kartlı Turnikeler, Parmak İzli Turnikeler, Fotoselli Turnikeler, Kelebek Turnikeler, Üç Kollu (tripod) Turnikeler, Boy Turnikeler, Jetonlu Turnikeler, VIP Turnikeler Kartlı ve parmak izli olan turnikeler daha çok fabrikalarda personel devam kontrol sistemi amaçlı olarak da kullanılmaktadır. Parmak izi ya da yakınlık kart okuyucu terminaller turnikelerin üzerine yerleştirilebilmektedir. Bunların yanında mi fare kart okuyucu, yakınlık kart okuyucu, parmak izi okuyucu ve çeşitli şifreli okuyucular bağlanarak güvenli geçiş sağlanabilmektedir. Yemekhane girişlerinde çalışanların turnikelerden okuyucu terminaller vasıtasıyla geçiş yapmaları sağlanabilmekte, personelin öğünlerini, yemekhaneye giriş saatlerini, yabancı kişi girişlerini takip etmek ve raporlamak mümkün olabilmektedir. Özürlü ya da VIP turnikeler tek kollu turnikelerdir. Açık konumdayken kolay geçiş yapılabilmekte ve geçişlerin kolaylaştırılması açısından farklı amaçlarla kullanılabilmektedirler. Acil durumlarda tahliye amaçlı olarak, engelli kişilere kolay geçiş sağlamak ya da çıkışlarda kalabalığın hızlı şekilde çıkışını sağlamak üzere yaygın olarak kullanılan turnike sistemlerindendir. Üç kollu (tripod) turnikeler daha çok personel girişlerinde, stadyum gibi mekânlarda ise boy turnikeleri kullanılmaktadır. Boy turnikeler döner kapıları andırmaktadır. Diğer turnike çeşitlerinde olduğu gibi sadece bel hizasında değil, baştan aşağıya döşenmiş kollardan oluşmakta ve bir insan boyundadırlar. Bu durumda geçişler daha yavaş olmakta, kişiler tek tek ve sıkı bir kontrolle içeri alınmaktadırlar.. Turnike üzerine yerleştirile bir okuyucu ünite vasıtasıyla alınan veri, bilgisayar kontrollü sistemlerle yorumlandıktan sonra geçiş hakkı var ise turnikenin tetiklenmesiyle geçiş sağlanabilmekte, aksi takdirde geçiş hakkı sağlanamamaktadır. Aynı zamanda Turnike Sistemlerinde tek yön veya çift yön çalıştırılabilme özelliği de mümkün olabilmektedir. Birçok turnike modeli artık yuvarlatılmış köşeli, çarpma ya da düşmelere karşı insanların yaralanma riskini en aza düşürecek şekilde tasarlanmaktadır. Elektrik arızası gibi durumlarda ise, kolların otomatik olarak serbest kalması sayesinde geçişlerin aksamaması sağlanmaktadır.

Giriş Kontrol Sistemlerinin Bağlantıları ve Montajı

Giriş Kontrol Sistemlerinin Bağlantıları ve Montajı Sisteme arzu edilen biçimde kumanda edilmesini sağlayan kontrol paneli ürünlerine farklı sayılarda okuyucuların monte edilmesi mümkündür. Üzerinde yer alan ekranlar sayesinde durum modlarını güncel bir şekilde takip edebilme fırsatı sağlayan panellerde okuyucular sayesinde kart üzerine veri yazma işlemi gerçekleştirilmektedir. Oldukça modern bir şekilde yapılandırılan ürün modelleri içerisinde yer alan tuş takımları ve optik giriş bölümleri sayesinde sistemin arzu edilen şekilde yönetilmesi mümkündür. Farklı nitelikte sıcaklık koşullarının hakim olduğu ortamlarda sorunsuz bir şekilde kullanım imkanı sağlayan ürünler giriş hareketlerini yedekleyecek hafıza ürünleri bulunmaktadır. Ürün kullanım sürecinde güvenlik koşullarının hedeflenen şekilde kontrol altında tutulmasını mümkün hale getirecek alarm sistemleri gerekli yapılandırmalar ile devreye girebilmektedir.