Network Ağ Kurulumu nedir?

Network Ağ Kurulumu nedir; Küçük bir alan içerisinde yer alan yahut uzak mesafelerde bulunan bilgisayarların ve/veya iletişim cihazını iletişim hatları vasıtasıyla birbirine bağlandığı, dolayısıyla sistem ve bilgi kaynaklarının farklı kullanıcılar tarafından paylaşım yaptığı, bir yerden başka bir yere veri aktarımının gerçekleştirilmesine olanak sağlayan iletişim sistemidir.
Network, en az iki farklı bilgisayarı birbirine bağlamak suretiyle bir ağ meydana getirir. Ethernet ve LAN teknolojisinin de gelişim göstermesiyle, kişisel olan bilgisayarlar ve ofisler bilgisayar ağlarına sahip olmuştur. Bu kapsamda en iyi bilinen ve en büyük bilgisayar ağı, İnternet olmaktadır.

Network ağ kurulumu, birçok bilgisayar ve cihazın bir araya getirilmesi ve internet erişimi sağlamak için yapılan işlemdir. Ağ kurulumu, cihazların bağlantı noktalarını, ağ kartlarını ve ağ yazılımını yapılandırarak gerçekleştirilir.

Ağ kurulumu işlemi öncelikle ağ yapısının belirlenmesi ile başlar. Ağ yapısı genellikle, ağın boyutu, amacı ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre belirlenir. Örneğin, küçük işletmeler için bir yerel ağ yapısı, büyük işletmeler için ise genişletilebilir bir ağ yapısı daha uygun olabilir.

Sonra, ağ kurulumu işlemi cihazların ve ağ donanımının fiziksel olarak kurulması ile devam eder. Bu işlem, cihazların bağlantı noktalarını, switch’leri ve router’ları kurmak için gerçekleştirilir. Bu cihazların kurulumu, cihazların birbirleriyle bağlantı kurmasını sağlar.

Ağ kurulumu işlemi, cihazların yazılım olarak yapılandırılması ile devam eder. Bu işlem, cihazların IP adreslerinin, ağ isimlerinin ve diğer ağ ayarlarının yapılandırılmasını içerir. Bu işlem, cihazların internet erişimine ve ağ arası veri aktarımına olanak tanır.

Ağ kurulumu işlemi güvenlik ve yönetim uygulamalarının kurulması ile sonlandırılır. Bu işlem, ağın güvenliğini sağlamak için firewall veya güvenlik duvarı gibi güvenlik uygulamalarının yapılandırılmasını içerir. Aynı zamanda ağ yönetimi için yazılımların kurulması, ağın bakımı ve izlemesi için gerekli olan özellikleri sağlar.

Network Ne İşe Yarar ve Nasıl Kurulur?

Network Ne İşe Yarar ve Nasıl Kurulur? Network Ne İşe Yarar ve Nasıl Kurulur?
Network konusu bilgisayar teknolojilerinin zirveye ulaştığı günümüzde büyük önem taşımaktadır. Şirket bilgisayarlarının birbirine bağlanarak iletişim kurması büyük bir yarar sağlamaktadır. Bu sebeple Network ne işe yarar sorusu çok fazla sorulan ve yanıtı aranan başlıca soruların arasında kendisine yer bulmaktadır. Birden fazla bilgisayarın birbirine bağlanarak bilgi alış verişine olanak sağlayan network sayesinde , yapısal olarak bilgisayar üzerinde gerçekleşen sayısız işlemin çok daha etkin bir biçimde, ortak bir çatı altında gerçekleştirilmesine olanak sağlar. Bu kapsamda network ne işe yarar ve nasıl kullanılır sorularının birden fazla yanıtı olup şu şekilde verilmektedir:
– Network bilgisayarlar arası bilgi paylaşımını sağlar
– Yazılım ve donanım paylaşımını mümkün hale getirir,
– Şirket içi destek kolaylığı sağlar,
Network ile alakalı olarak merak edilen bir başka önemli konu ise network nasıl kurulur olmaktadır. Network kurulumunun mümkün olması için belli başlı bazı protokollere gereksinim duyulur. Bu protokoller doğrultusunda network kurulur ve bu sayede bilgisayarların birbirleri ile bağlantıya girmesi sağlanır. Networkte büyük öneme sahip olan protokoller ise uyulması gereken kurallar dizisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda protokoller ele alınmak suretiyle, belirlenmiş durumda olan bilgisayarların sistemleri bir araya getirilerek bağlanır. Mevcut durumdaki bu protokoller, bir insan için dil ne kadar büyük önem taşıyor ise bilgisayar adına da protokoller o ölçüde büyük önem taşımaktadır. Bu protokoller sayesinde bilgisayarların donanımı üzerinden belirlenmiş olan yapılar, bir araya getirilerek ortak bir şekilde çalışma olanağı elde edebilmektedir. Network ağ kurulumunun sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için belirli aşamalar ile ilerlenmesi gerekmektedir. Network kurulumu yapılırken izlenen aşamalar ise şu şekildedir:
– Network ağ kurulumu gerçekleştirilmeden önce, alt yapı ve gereksinimleri analiz edilir.
– Kurulum çalışmalarına başlanılmadan önce o anki gereksinimlerin beraberinde, ilerleyen dönemlerde ortaya çıkabilecek gereksinimler de göz önünde bulundurulur.
– Gerekli alt yapı çalışmalarının belirlenmesinin ardından; yazılım, donanım ve destek manasında problemsiz ilerleyebilecek bir sistem meydana getirilir.
– Ağ kurulumu esnasında, donanımsal gereksinimlerim kalitesi ve yerleşimi çok büyük önem taşır. Bundan dolayı kablolu olan kurulumlar için, kablo uzunlukları, switchler’in dayanıklı yapıda olması ve herhangi bir problem oluşturmayacak biçimde konumlandırılması gerekmektedir.
– Belirlenen gereksinimler kapsamında, network ağ kurulumu konusunda uzman olan kişiler tarafından kurulum işlemi gerçekleştirilir.

Yapısal kablolama, bir bina veya kurumda bilgi işlem sistemleri için gerekli olan fiziksel altyapının oluşturulmasını sağlar. Bu altyapı, bilgi işlem sistemlerinin ihtiyacı olan elektrik, telefon, veri ve görüntü işaretleri gibi sinyalleri taşıyan kablolardan ve araçlarından oluşur.

Yapısal kablolama, genellikle cat5e, cat6, cat6A, cat7, cat8 gibi farklı kategorilerde sınıflandırılır ve her bir kategori, farklı hız ve performans seviyelerine sahiptir. Örneğin, cat5e kablolama, en fazla 100Mbps hızı desteklerken, cat6A kablolama, en fazla 10Gbps hızı destekler.

Yapısal kablolama sistemi, genellikle patch panel, switch, router, modem gibi cihazlar aracılığıyla birbirine bağlanır. Bu sayede, veri ve ses işaretleri, ihtiyacı olan yerlere doğru yönlendirilebilir.

Yapısal kablolama, işletmelerin veri ve ses işaretlerini doğru ve güvenli bir şekilde taşımasını sağlar. Ayrıca, yapısal kablolama sistemi, işletmelerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir ve gelecekteki ihtiyaçlar için scalability sağlar.

 

Network Ağ Kurulumunun Avantajları nelerdir?

Network Ağ Kurulumunun Avantajları nelerdir? Ortak kaynak kullanımı (disk, yazısı, cd-rom, modern vb.) ile donanım maliyetleri düşer.
Ortak çalışma imkanını artırarak takım çalışmalarını hızlandırır.
Çalışanların verimini ve performansını artırır. Dokümantasyon ve kağıt kullanım trafiğini azaltarak karışıklığı önler ve zaman kazandırır.
Dosyaların diskette taşınması yerine ağ üzerinde paylaşımı zaman kazandırır.
Mesajlaşma servisleri ile firma içindeki haberleşme ve iletişim dahil hızlı ve kolay sağlanır.
Önemli bilgilerin yedeklenmesi daha kolay hale gelir.

Ağ kurulumu ve yönetimi, bir ağın fiziksel ve yazılımsal olarak kurulmasını ve işletilmesini içeren birçok işlemi kapsar. Ağ kurulumu, cihazların bağlantı noktalarını, ağ kartlarını ve ağ yazılımını yapılandırarak gerçekleştirilir. Ağ yönetimi ise ağın işletilmesi, bakımı, güncellenmesi, izlenmesi ve güvenliğinin sağlanması gibi işlemleri içerir.

Ağ kurulumu işlemi, ağ yapısının belirlenmesiyle başlar. Ağ yapısı genellikle, ağın boyutu, amacı ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre belirlenir. Örneğin, küçük işletmeler için bir yerel ağ yapısı, büyük işletmeler için ise genişletilebilir bir ağ yapısı daha uygun olabilir.

Ağ yönetimi işlemi, ağın işletilmesi, bakımı, güncellenmesi, izlenmesi ve güvenliğinin sağlanması gibi işlemleri içerir. Bu işlemler arasında ağ cihazlarının kontrol edilmesi, güncellemelerin yapılması, izleme yazılımlarının kullanılması, trafik analizi, güvenlik duvarı yapılandırması gibi özellikler yer alır. Bu işlemler ağ yöneticisi tarafından gerçekleştirilir.