Söndürme sistemleri

Söndürme sistemleri, yangın sırasında yangını söndürmek kontrol altına almak için kullanılan sistemlerdir. Bu sistemler, yangınların yayılmasını önlemek, can kayıplarını ve mal kayıplarını en aza indirmek için tasarlanmıştır.

Farklı tipleri vardır. Yangınların tipine, büyüklüğüne ve yerine bağlı olarak farklı yöntemler kullanır. Bazı  sistemler şunlardır:

Su: En yaygın kullanılan sistemlerinden biridir. Yangın çıkması durumunda, suyun akışı yangının yayılmasını durdurur. Bu sistemlerin, boru hatları, spreyler ve sprinklerlerden oluşan bir ağı vardır. Yangın algılandığında, sistem otomatik olarak devreye girer ve suyun akışını sağlar.

Köpük: Köpük, yangın sırasında oksijenin yanmasını engelleyen bir malzemedir. Yüksek yangın riski olan endüstriyel tesislerde sıklıkla kullanılır. Yangın çıkması durumunda, köpük sistemi otomatik olarak devreye girer ve yangını kontrol altına almak için köpük püskürtür.

Gaz: Gaz, yangının oksijen almasını engelleyerek yangının söndürülmesine yardımcı olur. Bu sistemler, hassas elektronik cihazların bulunduğu yerlerde suyun kullanımının zararlı olabileceği yerlerde tercih edilir. Yangın algılandığında otomatik olarak devreye girer ve gazı boşaltarak yangını söndürür.

Toz : Toz, yangın sırasında oksijenin yanmasını engelleyen bir malzemedir.  Yangın çıkması durumunda otomatik olarak devreye girer ve yangını kontrol altına almak için toz püskürtür.

Yangınların önlenmesi ve kontrol altına alınması için hayati önem taşır. Bu sistemlerin doğru şekilde tasarlanması, kurulması ve bakımı, yangınların oluşmasını önleyerek insanların güvenliğini ve mal varlıklarının korunmasını sağlar.

Otomatik yangın söndürme sistemleri nelerdir?

Otomatik yangın söndürme sistemleri, yangın durumunda otomatik olarak çalışarak yangını kontrol altına almaya veya söndürmeye yardımcı olan sistemlerdir. Bazı yaygın otomatik yangın söndürme sistemleri aşağıda listelenmiştir:

Sprinkler sistemleri: Sprinkler sistemleri, yangın sıcaklığı veya alev algılandığında su veya bir başka söndürme maddesi püskürterek yangını kontrol altına almaya veya söndürmeye çalışır.

Köpük söndürme sistemleri: Yangın sıcaklığı veya alev algılandığında köpük püskürterek yangını söndürmeye veya kontrol altına almaya çalışır. Bu sistemler genellikle yanıcı sıvı yangınları için kullanılır.

Gaz söndürme sistemleri: Yangın sıcaklığı veya alev algılandığında yangını söndürmek için gaz püskürtür. Bu sistemler özellikle hassas ekipmanların olduğu alanlarda kullanılır.

Toz söndürme sistemleri: Yangın sıcaklığı veya alev algılandığında yangını kontrol altına almaya veya söndürmeye çalışır. Bu sistemler genellikle yangın sırasında üretilen tozun yangının yayılmasını önlemesiyle çalışır.

Karbondioksit (CO2) söndürme sistemleri: Yangın sıcaklığı veya alev algılandığında CO2 gazını püskürterek yangını söndürmeye veya kontrol altına almaya çalışır. Bu sistemler özellikle elektronik ekipmanların olduğu alanlarda kullanılır.

Otomatik yangın söndürme sistemleri, yangın güvenliği açısından önemli bir rol oynar ve çeşitli alanlarda kullanılır. Ancak, her bir sistem farklı yangın türlerine ve alanlara uygun olarak tasarlanmalı ve kurulmalıdır. Bu nedenle, uygun bir otomatik yangın söndürme sistemi seçimi ve kurulumu için yangın güvenliği uzmanlarından destek almak önemlidir.

FM200 Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri Nedir?

FM200 gazlı yangın söndürme sistemleri, otomatik yangın söndürme sistemlerinden biridir. Bu sistem, yangın algılandığında özel olarak tasarlanmış FM200 gazını kullanarak yangını söndürmeye veya kontrol altına almaya çalışır. FM200 gazı, HFC-227ea olarak da bilinir ve kimyasal olarak non-florlu bir gazdır.

Özellikle elektronik ekipmanların, bilgi işlem merkezlerinin, veri depolama alanlarının ve sanayi tesislerinin gibi hassas ve değerli ekipmanların bulunduğu alanlarda kullanılır. Ayrıca bu sistemler, su veya köpük gibi diğer yangın söndürme yöntemlerine göre daha hızlı ve etkili bir şekilde yangını söndürür ve yangın sonrası temizlik işlemlerini minimize eder.

Yangın algılama ve söndürme kontrol panelleri, gaz valfleri, boru hatları, nozullar ve gaz silindirlerinden oluşur. Yangın algılama sensörleri, yangın tespit edildiğinde otomatik olarak yangın söndürme sistemini tetikler ve FM200 gazı boru hattı ve nozullarından ayrılarak yangın bölgesine püskürtülür. FM200 gazı, oksijen seviyesini azaltarak yangını söndürür ve geriye kalan artıkların temizliği kolaydır.

Çevre dostu bir alternatif olarak kabul edilir ve insan sağlığına zararlı gaz emisyonu yoktur. Bununla birlikte, bu sistemlerin tasarımı ve kurulumu, yangın güvenliği uzmanları tarafından yapılmalıdır ve belirli standartlara uygun olmalıdır.